Modern organiseren 

 

De term modern lijkt daarom gepaster dan de term ‘nieuw’. Modern betekent volgens Van Dale ‘tot de tegenwoordige tijd behorend’ en die ‘tegenwoordige tijd’ is begonnen toen de digitale revolutie zich ging aftekenen. Er staat ook: “naar de stand der tijd”, oftewel: handelen of kijken vraagt dat je je bewust bent van je omgeving. Het woord “omgeving” is feitelijk één van de kernwoorden. Alles staat of valt met de omgeving als je dat vanuit verschillende perspectieven bekijkt. Vanuit evolutionair perspectief benadrukken we het belang van omgeving als vertrekpunt voor het organiseren van samenwerking.

De term organiseren vindt zijn oorsprong in het woord “organisme”. De wijze waarop organismen zich voortbewegen of blijven voortleven heeft heel erg te maken met de dynamiek ten opzichte van hun omgeving. Biologisch gezien kunnen organismen alleen voortbestaan als zij zich blijven aanpassen aan hun omgevingscontext. Aanpassingsvermogen is dan ook het tweede kernwoord van modern organiseren.

De betekenis van de woorden “modern” en “organiseren” geeft hiermee een ander perspectief op de wijze waarop tot nu toe organiseren benaderd is. We moeten ons dus constant aanpassen aan de omgeving met een duidelijke eigen identiteit. Zonder zelf te weten wie je bent en wat je wilt is iedere vorm van interactie met de omgeving nutteloos.

 De organisatie is een achterhaald concept

 

De organisatie zoals we hem nu kennen heeft in mij beleving niets te maken met de dynamiek van een “organisme”. Organismen vormen samen met andere organismen een organisch geheel, passend bij de context waarin zij zich bevinden. Niets daarvan is waar in de manier waarop we nu organisaties met elkaar vorm geven. In die context is alles feitelijk “in beton gegoten” en is de manager degene die “verdeelt en heerst” en de medewerker degene die “lijdzaam uitvoert wat hem wordt opgedragen”. Niet alleen is de dynamiek plat geslagen tot een “verdeel en heers” cultuur, maar ook is de feitelijke betekenis van de woorden “organisatie” en “organiseren” compleet anders.

Organisatie is de foto van de wijze waarop is georganiseerd, zeg een moment opname EN organiseren is de activiteit waar op verschillende momenten een foto gemaakt zou kunnen worden van hoe er wordt samengewerkt. Wij nemen daarom afscheid van het woord “organisatie” en vinden het in deze tijd een achterhaald begrip. Als we antwoord willen hebben op de huidige maatschappelijk-economische dynamiek zullen we ons constant moeten organiseren.