Constant aanpassen is de nieuwe efficiency!

 

Het tempo waarin een bedrijf zich kan aanpassen aan de gewijzigde marktomstandigheden is de nieuwe, bepalende succesfactor!

‘Efficiency’ is voor menig bedrijfsvoering de belangrijkste succesfactor. Niet onlogisch, per slot van rekening is dat één van de belangrijkste basis beginselen van de bedrijfskunde. Echter, de versnelling en complexe omgevingsdynamiek, door informatie technologie, eisen een andere focus. Efficiency is nog steeds van belang, maar is louter een hygiëne factor geworden. 

Dit heeft directe gevolgen voor de mensen die in bedrijven werken. De traditionele bedrijfskundige inzichten, die leiden tot statische structuren, -afdelingen en –functiehuizen, bieden niet meer het antwoord op de steeds sneller wijzigende marktomstandigheden.

Deze tradities vertragen en bedreigen elke vorm van continuïteit. De steeds sneller veranderende context vereist telkens opnieuw een andere samenstelling van talenten van  mensen. Door samen te werken naar deze gedifferentieerde talenten kunnen we de complexiteit van de vraagstukken aan.Constant organiseren!

 

Constant de samenstelling van teams veranderen naar de vraagstukken en de omstandigheden van het moment.

Constant, vanwege het constant moeten aanpassen aan de steeds sneller veranderende context EN organiseren, vanwege het constant opnieuw moeten samenwerken in verschillende samenstellingen van gedifferentieerde talenten van mensen. Dus we hebben het hier niet over een organisatie maar over steeds opnieuw moeten organiseren naar de vraagstukken van het moment. Het verschil tussen het ‘organisatie’ en ‘organiseren’. De organisatie is een moment opname, een foto. Organiseren is het actieve proces van waarde te zijn.Het organiseren van samenwerken!

 

Stop met de zogenaamde organisatie-inrichting en start met het constant organiseren van mensen! Constant aanpassen is de norm.

Organiseer talenten van mensen steeds opnieuw naar de marktvraag en -omstandigheden. Het gaat om het voortdurend clusteren van talenten rondom wat op dat moment het doel dient. Niet de functies, maar het evenwicht in de verschillende benodigde talenten van mensen voor een bepaald vraagstuk op een bepaald moment zijn bepalend voor het succes.Het hebben van toegevoegde waarde!

 

Het bestaansrecht van bedrijven wordt bepaald door de mate waarin zij in staat zijn van waarde te zijn voor hun omgeving.

Gefocust zijn op financieel gewin staat haaks op deze basisgedachte. Het is daarom van belang dat bij het organiseren niet de functionele onderdelen van het bedrijf gedifferentieerd worden, maar juist de processen waarlangs waarde voor de omgeving wordt gecreëerd, worden georganiseerd.

De samensmelting van activiteiten die samen waarde creëren is een “waardestroom”.  Uiteindelijk gaat het hier niet specifiek alleen om de waardestroom, maar vooral om het nut en de noodzaak van waarom het bedrijf bestaat. Als deze werkelijk waarde creëert ontstaat er betekenis voor alle mensen die er werken en daardoor ook voor hun omgeving.

Zo zal in het bedrijf per waardestroom naar toegevoegde waarde moeten worden samengewerkt om succesvol te zijn. Dit moet absoluut niet verward worden met de lege huls van missie en visie. Het gaat erom dat mensen deze nut en noodzaak daadwerkelijk leven.