Disruptive innovations

 

De zoektocht naar een andere manier van kijken is in volle gang. Maatschappelijk zien we steeds meer druk ontstaan rond onderwerpen als sociale innovatie, zelfparticipatie en daarmee ook behoefte aan andere arbeidsrelaties. Deze verschuivingen in het fundament van ons bestaan vinden allemaal hun oorsprong in de digitalisering.

Deze druk neemt steeds verder toe door o.a. de impact van 3D printen en de robotisering. Momenteel zijn er al proeven gaande om de ouderen in onze maatschappij te begeleiden en ondersteunen door middel van robots.  De innovatie door de digitalisering gaat zo snel dat letterlijk alle fundamenten van ons bestaan “overhoop worden gegooid” . Dit verschijnsel staat bekend als “disruptive innovations”.

Economisch gezien ontstaan er steeds meer nieuwe bedrijven gebaseerd op deze zogenaamde “ disruptive innovations”. Ze werken compleet anders en hebben totaal nieuwe business modellen die letterlijk de bestaande vormen van bedrijven in deze branche van de kaart vegen.

Voorbeelden hiervan zijn Uber, die de complete taximarkt op zijn kop zet, Whatsapp, die het grootverdienen door middel van sms binnen de kortste keren “ om zeep geholpen” heeft en een hele interessante, Kickstarter, die “ de bank” buitenspel zet als enige mogelijkheid tot financiering!Paradigma-shift

 

Theoretisch gezien hebben vele schrijvers onderwerpen als leiderschap, management en organisatie inrichting belicht vanuit het fenomeen dat bedrijven, gegeven de veranderingen, andere vormen van bedrijfsvoering moeten toepassen. Allemaal stuk voor stuk interessante zienswijzen die menig leidinggevende betere inzichten biedt om meer met mensen te kunnen bereiken. Echter mijn conclusie is dat alle inzichten nog steeds komen uit het bestaande paradigma.

De meeste managementboeken beschrijven de heersende bedrijfskundige principes. Ook prachtige boeken als Vlinder in de boksring, Verdraaide organisaties, Nieuwe business modellen, Briljante businessmodellen, Business model generation en vele anderen beschrijven niet wat ik aan de kaak wil stellen. Deze boeken nemen allen stuk voor stuk een innovatieve businessmodellen als uitgangspunt en of bieden binnen het bestaande paradigma handvatten beter te performen.

Hoewel in de meeste het bestaande bedrijfskundige paradigma wel ter discussie wordt gesteld, heeft naar mijn mening praktisch niemand het fundament (scientific management) ook daadwerkelijk losgelaten en vanuit een nieuwe werkelijkheid een nieuw fundament opgebouwd dat past bij deze getransformeerde tijd. Aangezien het bestaande bedrijfskundige paradigma al zo lang bestaat is deze hardnekkig geworden. Het wordt naar mijn beeld niet meer beschouwd als een zienswijze, maar als een werkelijkheid waar we omheen moeten organiseren.

De werkelijke paradigma-shift zit verscholen in het loslaten van de heersende bedrijfskundige principes. Het loslaten lijkt onmogelijk vanwege de meest belangrijke hygiëne factor van bedrijfskunde: efficiency. Daar zit dan ook precies de complexiteit van deze tijd. Het loslaten refereert niet aan het niet meer efficiënt werken, het loslaten gaat over in de basis anders denken over bedrijven.