Stel je eens voor ……

een bedrijf waarin mensen samenwerken en waar verandering en vernieuwing vanzelfsprekend zijn! voor wie de huidige tijdgeest doorleeft is dit geen wens maar een must!

Innovatie gaat steeds sneller en is bijna niet meer bij te houden. Toch is innovatie van alle tijden! Onze statische organisaties lopen vast, omdat vaak de dynamiek van samenwerken ontbreekt.

We zullen in deze tijd, waarin Informatie Technologie de basis vormt van ons bestaan, ons constant moeten blijven aanpassen. Organiseren is daarom niet meer iets wat we één keer in de zoveel tijd doen. Evenals organismen, de oorsprong van het organiseren, moet organiseren constant plaatsvinden naar de context van het moment!

Constant aanpassen is de nieuwe efficiency!

Lees verder

Anders kijken

De modellen en theorieën die ontwikkeld zijn tijdens de industrialisatie, zijn de werkelijkheid geworden waarmee wij nu bedrijfskundig vraagstukken benaderen en organisaties leiden. We bekijken en doen alles vanuit dat eerder bepaald referentiekader. Dit referentiekader wordt wetenschappelijk en filosofisch vaak een “paradigma” genoemd.

Paradigma is het samenhangend geheel van modellen en theorieën die het denkkader vormen waarbinnen we “de werkelijkheid” zien en ervaren. Paradigma’s zijn hardnekkig, vooral als ze langer hebben kunnen bestaan. Ze worden niet meer beschouwd als een zienswijze, maar als dé enige werkelijkheid.

We zijn middenin een transformatie waarin alles wat we wisten niet meer bepalend is. We zullen de bestaande paradigma van organiseren moeten durven loslaten om aansluiting te vinden bij deze nieuwe werkelijkheid.

Alleen door anders te kijken naar hetzelfde ontstaan nieuwe mogelijkheden!

Lees verderModern organiseren

De woorden “modern” en “organiseren” zijn niet toevallig gekozen. Modern organiseren heeft geen enkele relatie met “Het nieuwe werken”. Het gaat niet om een andere manier van werken binnen de heersende bedrijfskundige context, maar om het leggen van een compleet nieuw fundament onder het begrip “organiseren”.

Als we gaan zoeken naar het succes van organisaties anno nu, zijn het de woorden “modern” en “organiseren” die vanuit hun oer betekenis in één keer een ander licht laten schijnen op wat we van deze twee woorden denken te weten.

Organiseren vindt zijn oorsprong in het “organisme”!

Lees verder